Ankara HIV/AIDS Şehir Günleri


11 Şubat 2020, 16:30 - 18:15
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara


Bilimsel Program

16.30 – 17.00 İkram Saati
17.00 – 18.00 Oturum Başkanları
Doç. Dr. Sami KINIKLI
Doç. Dr. Günay TUNCER ERTEM

HIV ve Oküler Patolojiler
Uzm. Dr. Kader ARSLAN (Olgu Sunumu)
Prof. Dr. Müge Pınar ÖZDAL

HIV ve İlaç-İlaç Etkileşimleri
Uzm. Dr. Ayşe BÜYÜKDEMİRCİ (Olgu Sunumu)

18.00 – 18.15 Soru-Yanıt