19-22 KASIM 2020 HIV/AIDS KONGRESİ


Değerli Meslektaşlarımız,

 

HIV/AIDS Kongresi 19-22 Kasım 2020 tarihlerinde "Online" olarak yapılacaktır. Bu kongreyi Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), AIDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Derneği (AIDS ve CYBH Derneği), Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD), HIV/AIDS Korunma ve Eğitim Derneği (HAKED) ve HIV Enfeksiyonu Derneği (HIVEND)’nin oluşturduğu “Türkiye HIV/AIDS Platformu” gerçekleştirecektir.

 

Kongre boyunca, sürekli yeni veri girişinin olduğu bu alanda, güncel bilgileri ve deneyimlerimizi paylaşmak, ortak problemleri çözebilmek amacı ile bir arada olacağız.  Yurt içi ve yurt dışından katılan, alanında uzman hocalarımızla olgularımızı tartışma imkanı bulacağız.

 

Değerli katılım ve katkılarınız ile zenginleşecek kongremizde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

 

Sevgi ve saygılarımızla,

 

Türkiye HIV/AIDS Platformu adına

 

Prof. Dr. Serhat Ünal                                                                                 Prof. Dr. Behice Kurtaran

Kongre Başkanı                                                                                          Kongre Başkan Yardımcısı