Antiretroviral Tedavilerde Güncel Yaklaşımlar


3 Aralık 2019, 19:00 - 21:00
Pamuk Kardeşler, SAMSUN


Bilimsel Program

19.00 – 20.15 Geçmişten Bugüne Antiretroviral Tedaviler
Prof. Dr. Esra Tanyel

HIV ile ilişkili Komorbiditeler/İntegraz İnhibitörü Temelli İkili Tedavi Deneyimlerimiz
Prof. Dr. Serhat Ünal

Antiretroviral Tedavilerin Vücut Kitle İndeksi Üzerine Etkileri
Doç. Dr. Aydın Deveci

Gebelikte İntegraz İnhibitörlerinin Yeri Ve Kullanımı
Doç. Dr. Özgür Günal
20.15 – 20.30 Soru-Yanıt
20.30 – 21.00 Yemek