HIV/AIDS
ASİSTAN OKULU


3-7 Mart 2021
www.asistanokulu.haked.org


3.Gün Bilimsel Program

5 Mart 2021, Cuma
19.00 – 21.00 Oturum Başkanları: Hüsnü PULLUKÇU, Gül Ruhsar YILMAZ
Tartışmacılar: Özlem ALTUNTAŞ AYDIN, Asuman ŞENGÖZ İNAN
19.00 – 20.00 HIV/AIDS Hasta Yönetiminde Tedavi Dışı Sorunlar
Konuşmacı: Yeşim TAŞOVA
20.00 – 21.00 HIV/AIDS Hastalık Takibi
Konuşmacı: Ayşegül ULU KILIÇ