Kurucu Üyeler

Serhat ÜNAL - Başkan
Aygen TÜMER - Sekreter
Ahmet Çağkan İNKAYA - Başkan Yardımcısı
Pamir ÇERÇİ - Sayman
Çiğdem ATAMAN HATİPOĞLU - Üye
Özant HELVACI - Üye
Nevin TOPKARA - Üye